33 döda idag!

Idag dör 33 människor

Det var dock inte Cho Seung-Hui som utförde illdådet utan det slappa svenska samhället. Svenska journalister spyr galla över amerikanska lagar och rättigheter. Främst då över "Second Amendment" som NRA värnar om. Med tanke på hur utbrett missbruket är bland journalister är denna yrkesgrupp inte särskilt trakterad av att skriva om alla liv som går till spillo pga missbruk.
Sanningen är dock att dagligen dör det minst 33 människor i den heliga alkoholens, tobakens och narkotikans namn. Denna siffra gäller dock inte för stora hemska USA utan för det lilla oskyldiga landet Sverige. Som alla välinitierade forskare känner till är det inte skjutvapen och knivar som är bekymret utan våldet emanerar oftast från alkohol och knark.

Kopplingen mellan cigarretter, även snus, och psykisk sjukdom är oerhört stark. Hela 83% av patienterna med schizofreni röker. En stor del av borderlinepatienterna, psykopaterna och kriminella röker. Nikotin förstärker alkoholens beroendeframkallande verkan.

Många rättspsykiatriker försöker spela hjältar och vill gärna skrämma de odiagnosticerade psykfallen med alla "onda" och farliga psykopater. Vad gör man inte för att äska fram mer medel och makt till psykvården. Tyvärr dör det bara fler oskyldiga med dessa metoder. Ju mer man marginaliserar de "avvikande" desto mer hyser de agg till omgivningen. Ju mindre psykiskt funktionhindrade inlemmas i samhällsgemenskapen desto större hat kommer de att hysa mot dem som försöker stöta ut dem. Psykiatriker är den specialitet inom läkarkåren som hyser flest missbrukare (och psykiskt sjuka). Det vore därför lämpligt om "hjältarna" kunde rikta sin ångest bort från enstöringarna och istället hjälpa oss läkare som bekämpar missbruk.

Spara liv! Lägg resurserna på att skapa gemenskap och drogfrihet. Stöd oss som vill att Livet skall vara sunt.

Eric Skantze, drogfri läkare.

Link PagesCounterHome